Tähtipörssi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]The previous game’s player of the match (three stars) has the honour to wear the Golden Helmet of Rated X Photography. The player with the golden helmet chooses the next stars (3, 2 and 1).

Edellisessä ottelussa kolme tähteä ansainnut pelaaja saa kantaa Rated X Photography -kultakypärää seuraavassa ottelussa. Kultakypärä valitsee seuraavan tähdistön.

Football Season 2017

PlayerStars
Johan Jansson3
Markus Paakkonen3
Juho Rissanen2
Aleksi Juselius2
Toni Suominen1
Olli Nuutila1

Pond Hockey Season 2016–17

PlayerStars
Oula Lehtinen5
Slava Velchitskiy4
Tommi Suominen4
Antti Karvanen3
Joonas Joki-Korpela3
Matias Ruusunen3
Erno Iipponen3
Esa Jokela2
Karl Fitzpatrick2
Ville Hulkkonen2
Lassi Laitinen2
Marko Mustonen2
Tero Könönen2
Jussi Uitto1
Juha Jääskä1
Fredrik Fagerström1
Ville Purontaus1
Matti Salmijärvi1

Football Season 2016

PlayerStars
Juha Parviainen27
Lasse Nykänen22
Esa Jokela21
Johan Jansson18
Jere Ruutikainen15
Juho Heino12
Wannes De Beukelaer11
Tommi Suominen 11
Antti Vainionpää10
Frank Martela10
Tony Malvela9
Olli Saksa8
Otto Ruuskanen8
Ilmo Helasvuo8
Antti Karvanen7
Sothy Tieng7
Juuso Puustell7
Santtu Rasi 6
Erno Iipponen6
Joona Puustell6
Angkarn Phiuphong5
Ville Vehmas5
Olli Nuutila5
Svante Suominen4
Oskar Fagerström3
Atte Harjanne3
Binod Gurung3
Jussi Salonniemi2
Oula Lehtinen2
Thomas Jansson1
Slava Velchitskiy1
Toni Kananen1

Pond Hockey Season 2015–16

PlayerStars
Antti Karvanen12
Ville Hulkkonen11
Marko Mustonen7
Ville Purontaus5
Ilmo Helasvuo4
Svante Suominen4
Aarne Mäkinen4
Jesse Kantola3
Tino Tuominen3
Pyry Lehto3
Ville Sinisalo3
Jussi Salonniemi3
Tommi Suominen2
Juuso Västilä2
Jari Vainio2
Lassi Laitinen2
Erno Iipponen2
Esa Jokela2
Joonas Joki-Korpela1
Ilari Vaara1
Matti Salmijärvi1
Karl Fitzpatrick1

* Next ☆ decision maker

Stars of the Futsal Season 2015-16

Lasse Nykänen16
Juha Parviainen11
Olli Nuutila10
Oskar Fagerström9
Esa Jokela8
Aleksi Juselius6
Marcos Magda6
Rubén Pino Soria5
Sothy Tieng5
Joona Puustell3
Ilmo Helasvuo2
Antti Matilainen1
Aki Stenvik1
Tommi Suominen1

Stars of the Football Season 2015

PlayerStars
Aleksi Juselius28
Lasse Nykänen18
Robin Reichard17
Juha Parviainen17
Esa Jokela16
Otto Ruuskanen13
Oskar Fagerström12
Olli Nuutila10
Ville Hulkkonen9
Ilmo Helasvuo9
Sothy Tieng9
Tommi Suominen9
Toni Suominen8
Tommi Virranvuo8
Tony Malvela7
Jussi Salonniemi7
Antti Karvanen6
Antti Matilainen5
Svante Suominen5
Binod5
Kai Wegner5
Cia Laine4
Angkarn Phiuphong4
Erno Iipponen4
Antti Finer4
Oskari Jaakkola3
Pauli Lappalainen3
Moon3
Ville Vehmas3
Toni Feri3
Tero Könönen3
Atte Harjanne2
Paavo Hallberg2
Mara2
Johan Jansson2
Miikka Varhelahti1
Juuso Puustell1
Miika Rantala1

Stars of the Ice Hockey / Pond Hockey Season 2014–15

PlayerStars
Veli-Pekka Lehtikangas13 (+1)
Ville Purontaus13
Antti Karvanen12
Seppo Hälikkä12
Masi Takamäki12
Aarne Mäkinen12
Jari Vainio10 (+2)
Olli Vastaranta10
Jussi Kuha10
Svante Suominen10
Ville Hulkkonen10
Steve Baynes9
Tommi Suominen9
Juuso Västilä 8
Chad Edwards8
Jussi Salonniemi6
Joonas Viitanen5
Ville Sinisalo5
Tero Könönen5
Vesa Ahokas4 (+3)
Cia Laine4
Mikko Nikander4
Fredrik Fagerström4
Oskari Jaakkola4
Otto Ruuskanen3
Tuomo Aura3
Tino Tuominen 3
Chris Kibui 3
Ari Leskinen3
Kai Wegner3
Oula Lehtinen2
Jesse Kantola2
Heikki Säteri2
Chris Curtiss 2
Erno Iipponen1
Pyry Lehto1
Lassi Laitinen1
Joni Simonen 1
Antti Puikkonen1

Stars of the Football Season 2014

PlayerStars
Juha Parviainen24 (+3)
Robin Reichardt19
Aleksi Juselius17
Tommi Suominen15
Jussi Salonniemi14
Joona Puustell14
Tino Tuominen14
Antti Poukka13
Svante Suominen13
Tommi Virranvuo11
Tony Malvela11
Antti Matilainen10 (+1)
Erno Iipponen9
Angkarn Phiuphong9
Jari Vainio8
Teemu Öhman8
Antti Karvanen7
Pyry Lehto7
Oskar Fagerström7
Oskari Jaakkola6
Otto Ruuskanen5 (+2)
Antti Finér 5
Oula Lehtinen5
Olli Nuutila5
Sothy Tieng 4
Matti Paasonen3
Ari Leskinen3
Taneli Roininen3
Steve Baynes3
Martti Pohjonen2
Ilkka Kämäräinen2
Dan Baynes2
Hiro Harada2
Juuso Puustell2
Ville Purontaus2
Lassi Laitinen1
Ra Jung Thapa1
Ville Sinisalo1
Mikko Nikander1

Stars of the Pond Hockey Season 2013–14

PlayerStars
Tino Tuominen11
Aarne Mäkinen10
Antti Karvanen10
Oskari Jaakkola7
Tommi Suominen6
Steve Baynes6
Joonas Viitanen5
Jari Vainio5
Chad Edwards5
Svante Suominen5
Louis-Etienne Dubois 4
Taneli Roininen4
Ville Purontaus3
Tommi Virranvuo3
Martti Pohjonen3
Juha Parviainen3
Pyry Lehto2
Tomi Taponen2
Erno Iipponen2
Olli Vastaranta2
Joni Simonen2
Niko Eronen2
Kai Wegner2
Lassi Laitinen2
Seppo Hälikkä1
Olavi Laitinen1
Fredrik Fagerström1

golden-helmet-rated-x-photography[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]